Mail inställningar

Inställningar för mail

Webmail
https://webmail.dindomän.tld

Imap
mail.dindomän.tld
port 993 med SSL

pop3
mail.dindomän.tld
port 995 med SSL

SMTP
mail.dindomän.tld
port 465 eller 587 med SSL eller TLS