Personal

Hur vi ser på vår personal.
Vår personal är vår stora tillgång, vi är mån om deras hälsa och välbefinnande.

Kompetensutveckling
Är en stor del av vår verksamhet vi erbjuder vår personal möjligheter att gå kurser och möjligheter till självstudier för att utvecklas inom de områden vi är aktiva inom.

Arbete runt en hållbar hälsa
Våra chefer ska finnas till för våra anställda som stöd och hjälp i svåra situationer. Samt att vi ska alltid ha ett pågående arbete med att förbättra arbetsmiljö.

Vi ska även se om det finns andra delar vi kan arbeta med för att förbättra för vår personal.