IT-chef

För både små och stora företag som behöver hjälp med planering och inköp. De det kan stundtals ta mycket tid i anspråk att sätta sig in i olika nya lösningar och tekniker som kan underlätta för företag och kunder att handla, då kan det underlätta att vara med att dela på en person som hela tiden håller sig uppdaterad på vad som händer och kommer. Då det också erfarenhet från flera branscher så blir det lättare att se vad som kan vara en bra lösning. Vi hjälper även till att skapa budget och planera löpande för hårdvara och program ska vara uppdaterade.

Vi kan även upphandla eller sköta drift & underhåll av de lösningar ni har eller kommer att skaffa.