Rabattavtal

Om du är med i en förening eller bor i en bostadsrättsförening, så kan föreningen teckna ett rabattavtal för sina medlemmar. Detta ger rabatter på arbetskostnaden, både för hembesök samt vid inlämning.

En tanke vi har är att detta även kan komma att utökas till andra former av specialerbjudanden med tiden.

För mer information kontakta
Jan Gudmundsson

Jan@vhdit.com / 0156-266 90