Webbhotell

Inställningar för mail

Webmail

https://webmail.dindomän.tld

Imap

mail.dindomän.tld

port 993 med SSL

pop3

mail.dindomän.tld

port 995 med SSL

SMTP
mail.dindomän.tld

port 465 eller 587 med SSL eller TLS