Bli Fakturakund (företag)

Med ett fakturakonto får ni en stående kredit hos VHD IT AB och kan smidigt köpa tjänster och produkter på faktura. via webbshop, mail, telefon och i Butik/Verkstad.

Lämpligt för företag som vid önskemål om att kunna lägga till behöriga personer som får handla.


Så här gör ni för att ansöka om ett konto

  1. Ladda ner blanketten Ansökan om fakturakonto (högerklicka och spara) och fyll i efterfrågade uppgifter.
  2. Maila blanketten med underskrift från firmatecknare till ekonomi@vhdit.com eller skicka till: VHD IT AB, Box 105, 619 23 Trosa.
  3. När vi fått in ansökan genomför vi en sedvanlig kreditupplysning.
  4. Därefter kommer vi att kontakta er med ett slutgiltigt besked.

Vår målsättning är att behandla din ansökan inom 48 timmar från det att den kommit till VHD IT AB.

Viktig information för föreningar och stiftelser

Föreningar och stiftelser behöver bifoga senaste årsbokslut samt utdrag från mötesprotokoll där det tydligt framgår vilka som är firmatecknare. Saknas dessa underlag kan ansökan ej behandlas. Dessa handlingar skickar ni in i samband mer ansökan.Har ni några frågor ang att bli fakturakund maila till ekonomi@vhdit.com